บริษัท เอ็ม.ที.เมดิคอล จำกัด

เช่น เครื่องให้อาหารทางสายยาง ถุงสำหรับ เครื่องให้อาหาร เครื่องให้น้ำเกลือ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องชั่งน้ำหนักทั้งแบบเข็ม ดิจิตอล เครื่องดูดเสมหะ เครื่องอุ่นเลือด เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องมือผ่าตัด เป็นต้น

พร้อมอุปกรณ์ โดยมีนโยบาย มุ่งเน้นคัดเลือก และ จำหน่ายสินค้าที่มีมาตรฐานในราคาที่เหมาะสม

ติดต่อ