เครื่องควบคุมการให้อาหารทางสายยาง HAWKMED รุ่น HK-300

Description

เครื่องควบคุมการให้อาหารทางสายยาง HAWKMED รุ่น HK-300

คุณลักษณะทั่วไป

 1. เป็นเครื่องควบคุมอัตราการให้ของเหลวที่มีความต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ใช้งานง่าย
 2. มีหน้าจอ LCD แสดงข้อมูลได้ดังนี้คือ วันที่ (Date), โหมดการใช้งาน (Infusion Mode), อัตราการไหล (Flow Rate), ปริมาตรของเหลวที่ต้องการให้ (Target Infused Volume) และปริมาตรของเหลวที่ผู้ป่วยได้รับแล้ว (Infused Volume)
 3. สามารถทำงานได้ทั้งแบบใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ในตัวเครื่องหรือใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ AC
 4. ใช้งานร่วมกับชุดให้ของเหลวทางสายยาง (Feeding Pump Set)

คุณลักษณะเฉพาะ

 1. สามารถตั้งอัตราเร็วในการไหล (Flow Rate) ได้ตั้งแต่ 1 ถึง 400 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ปรับได้ทีละ 1 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง, 10 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง หรือ 100 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง
 2. สามารถตั้งปริมาตรของเหลวที่ต้องการให้ (Target Infused Volume) ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 9999 มิลลิลิตร ปรับได้ทีละ 1 มิลลิลิตร, 10 มิลลิลิตร, 100 มิลลิลิตร หรือ 1000 มิลลิลิตร
 3. สามารถดูปริมาตรของเหลวที่เข้าสู่ร่างกายผู้ป่วย (Infused Volume) ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 36000 มิลลิลิตร
 4. มีความเที่ยงตรงของการให้ของเหลว (Infusion Accuracy) เป็น ± 10% ของค่าที่ตั้ง
 5. มีปุ่มควบคุมอัตราการให้ของเหลวอย่างเร็ว (Bolus) ที่อัตราการไหล 400 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง
 6. สามารถปรับระดับการอุดกั้นได้ 3 ระดับ
 7. มีการเตือนเป็นเสียงและไฟกระพริบ (Audible and Visible Alarms) ในกรณีที่
  • สายยางอุดกั้น (Occlusion)
  • ของเหลวหมด (Empty)
  • แบตเตอรี่อ่อน (Low Battery)
  • ใช้งานผิดพลาด (Malfunction)
 8. ใช้งานได้ทั้งแบบแบตเตอรี่ในตัวเครื่องขนาด 7.4 โวลต์ และไฟฟ้ากระแสสลับ 100-240 โวลต์
 9. มีบันทึกข้อมูลการใช้งาน (History records) 2000 เหตุการณ์
 10. มีฟังก์ชั่นสำหรับใช้งานเวลากลางคืน (Night Mode)
 11. เป็นเครื่องที่ได้รับมาตรฐานป้องกันน้ำระดับ IPX3
 12. มีขนาดยาว 145 มิลลิเมตร สูง 120 มิลลิเมตร กว้าง 100 มิลลิเมตรไม่รวมที่ยึดเสา
 13. มีน้ำหนักประมาณ 1.4 กิโลกรัม
 14. รับประกันสินค้า 2 ปี

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เครื่องควบคุมการให้อาหารทางสายยาง HAWKMED รุ่น HK-300”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อ สอบถาม สั่งซื้อ